O nás

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Malá Lehota
  966 42 Malá Lehota 455
 • +421 45 6897618
  skola@zsmalalehota.edu.sk

Utorok 19. 10. 2021

Návštevy

Počet návštev: 542261

Vitajte na stránke našej školy

 

Novinky

 • Slávnostné otvorenie školského roku bude 2.9.2021 /štvrtok/ o 8:15 na šk. dvore.

  Po slávnostnom otvorení šk. roku pôjdu žiaci do tried, preto prosím aby nechodili do školy skôr.

  Pred nástupom do školy je potrebné odovzdať "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" buď v elektronickej forme cez EduPage /Žiadosti/Vyhlásenia/, alebo v papierovej forme. Prehľad opatrení v novom školskom roku nájdete v dokumente Školský semafor. Rodičia prvákov odovzdajú Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti pre návštevníka školy. Dokumenty sú prístupné na edupage aj pod textom.

 • Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že na začiatku šk. roka 2021/2022 umožňuje MŠ VVaŠ dobrovoľné testovanie žiakov,

  ktoré si môžete objednať cez modul Prihlasovanie v Edupage, kde máte možnosť prihlásiť sa, že máte záujem o domáce samotesty.

  Tieto testy sú pre žiakov zdarma. Testy si bude potrebné prevziať osobne. Termín bude oznámený neskôr.

  Záujem o sadu AG testov je potrebné potvrdiť do 25.8. 2021 do 14,00.

  Rodičia prvákov, alebo tí, ktorí nemajú možnosť objednať si testy cez Edupage, môžu si záujem o testy nahlásiť emailom na skola@zsmalalehota.edu.sk, prípadne telefonicky tr. pani učiteľke.

 • Vážení rodičia, od 01. augusta 2021 nadobudla platnosť zmena zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. To znamená, že od 1.septembra 2021 sa rušia obedy zadarmo pre predškolákov, žiakov I. a II. stupňa. Dotácia 1,30 € bude poskytnutá už len pre deti v hmotnej núdzi alebo pre deti, ktorých príjem domácností je najviac vo výške životného minima, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku.

  Na priznanie dotácie na stravu pre sociálne znevýhodnené deti je potrebné doručiť potvrdenie o poberaní dávok hmotnej núdzi alebo prepočítanie príjmu pre priznanie životného minima na obecný úrad Malá Lehota do 9. augusta 2021.

 • Vzhľadom na vysoké teploty počas tohto týždňa bude vyučovanie až do piatku 25.6.2021 končiť 5. vyučovacou hodinou 12:30.

  PaedDr. Miroslav Hasch

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Malá Lehota
  966 42 Malá Lehota 455
 • +421 45 6897618
  skola@zsmalalehota.edu.sk

Fotogaléria